FANDOMNotes

This book has no notes.


Omark ikem goshak ba batuk
Booz karek utash gort mora
ouk bota bana ikem