FANDOM


Ta bort den här sidan.

Den här sidan bör tas bort eftersom: Skräp/Spam

TÖM INTE SIDAN!
En adminstratör kommer att kolla på sidan och avgöra om den får vara kvar eller inte. Om förfrågan om att ta bort sidan får ett nej av en adminstratör, lägg inte till den här mallen igen. Gör du det så ses det som vandalism. Om det är en seriös förfrågan och inte bara spam, ta inte bort den här mallen, lämna det ill admins. Att ta bort mallen när den behövs eller lägga till den när den inte behövs kan ses som vandalism och kan leda till att du blir blockad från att redigera sidor
Administratörer: Om det inte är helt tydligt varför den här sidan bör tas bort, förklara ALLTID varför om du tar bort sidan.

diskuterata bort