Wikia


Yberius NPC Yberius
Locatie: Venore Temple, ten oosten van het centrale depot, hier.
Beroep: Priest
Notities: Yberius woont in de tempel van Venore. Hij kan je helen tot 65 hp en allerlei andere dingen helen. Hij kan je ook informatie geven over life (leven), monsters, money (geld) en equipment (uitrusting).
Items die hij/zij ruilt:Geen.

Zie ook lijst van NPCs

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.