Wikia


Wyda NPC Wyda
Locatie: Ten westen van Venore, in het moeras.
Beroep: Witch
Notities: Ze is gevlucht van het kamp ten noorden Carlin naar het moeras in Venore. Ze woont in haar eentje, niet ver van een groep heksen en beholders.

Een boek op het Island of the Kings zegt dat ze een volger van Zathroth is en dat ze speciale drankjes maakt voor zijn volgelingen.

Click Here to Show/Hide Spoiler Information

Spoiler warning: Quest and/or game spoiling details follow.

Wanneer je haar een Blood Herb heeft, krijg je er een Witchesbroom voor terug.

Spoiler ends here.

Items die hij/zij ruilt:Geen.

Zie ook lijst van NPCs

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.