Wikia


Warbert NPC Warbert
Locatie: Zuidelijke poort van Venore.
Beroep: Guard
Notities: Hij beschermt de stad tegen aanvallen van monsters vanuit het moeras.
Items die hij/zij ruilt:Geen.

Zie ook lijst van NPCs

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.