Wikia


Uncle NPC Uncle
Locatie: Venore, ten zuiden van de boot, hier.
Beroep: Headman of the AVIN
Notities: Hij is de hoofdman van de AVIN (Agency of Venorean Interest Negotiators).

Click Here to Show/Hide Spoiler Information

Spoiler warning: Quest and/or game spoiling details follow.

Praat met hem voor de Secret Service Quest.

Spoiler ends here.

Items die hij/zij ruilt:Geen.

Zie ook lijst van NPCs

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.