Wikia


Shirith NPC Shirith
Locatie: Ab'Dendriel, vlak bij de ingang van de Shadow Caves.
Beroep: Mijn Voorman
Notities: Shirith is van de Kuridai kaste, hij is leider van de trollen mijn.
Items die hij/zij ruilt: Koopt:
Niks
Verkoopt:
Sleutels
Key 3033 - 50 gp

Zie ook lijst van NPCs

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.