Wikia


Rokyn NPC Rokyn
Locatie: Venore's tweede depot.
Beroep: Banker
Notities: Rokyn Pursesniffer, zoon van Vuur, van de Molten Rock.
Rokyn verzorgt de bankzaken in Venore.
Items die hij/zij ruilt:Geen.

Zie ook lijst van NPCs

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.