Wikia


Rata'Mari NPC Rata'Mari
Locatie: Mal'ouquah (Green Djinn Fortress)
Beroep: Spy
Notities: Rata'Mari is een spion van Fa'Hradin die gestationeerd is in Mal'ouquah. Hij heeft zich vermomd als een rat en verzamelt informatie over Malor's oorlogsplannen.

Click Here to Show/Hide Spoiler Information

Spoiler warning: Quest and/or game spoiling details follow.

Je moet met hem praten in The Djinn War - Marid Faction quest.

Spoiler ends here.

Items die hij/zij ruilt:Geen.

Zie ook lijst van NPCs

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.