Wikia


Pydar NPC Pydar
Locatie: Noorden van Kazordoon tempel, 3 verdiepingen onder het depot
Beroep: Blesser
Notities: Zijn volledige naam is Pydar Firefirst, zoon van vuur, van de Savage Axes. Hij is een Pyromancer. Hij weet veel te vertellen over de andere inwoners van Kazordoon.

Click Here to Show/Hide Spoiler Information

Spoiler warning: Quest and/or game spoiling details follow.

Koop het tweede deel van de The Spark of the Phoenix blessing van deze NPC; het eerste deel krijg je van Kawill.

Spoiler ends here.

Items die hij/zij ruilt:Geen.

Zie ook lijst van NPCs

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.