Wikia


Partos NPC Partos
Locatie: Gevangenis van Thais, in het gebouw hier.
Beroep: Criminal
Notities: Partos is een dief die zijn tijd uitzit.

Click Here to Show/Hide Spoiler Information

Spoiler warning: Quest and/or game spoiling details follow.

Hij heeft waardevolle informatie voor de Green Djinn Quest.

Spoiler ends here.


Zie gesprek om te zien wat de NPC te zeggen heeft.
Items die hij/zij ruilt:Geen.

Zie ook lijst van NPCs

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.