Wikia


IntroductieEdit

"NPC" staat voor "Non-Playable Character" (Niet bespeelbaar persoon). Het zijn personen die in specifieke plaatsen in Tibia wonen, terwijl ze niet bestuurd worden door een echt persoon.

De meeste NPCs in Tibia bestaan om voorwerpen te kunnen verkopen en te kopen, maar lang niet allemaal kunnen dit doen. Sommige NPCs zijn in het spel als onderdeel van een Quest, terwijl andere slechts voor roleplaying doeleinden zijn.

Deze soorten NPCs kopen en verkopen verschillende items en uitrusting. Je zult met deze NPCs meer dan met andere praten:

Deze soorten NPCs bieden vervoer aan Free Account en Premium Account spelers:

Deze soorten NPCs bieden vervoer aan alleen Premium Account spelers:

Als je een toverspreuk wil leren, kan je een van deze NPCs bezoeken:

Andere soorten NPCS zijn:

Er zijn op dit moment ongeveer 450 NPCs in Tibia; inclusief Santa Claus en Ned Nobel.

NPC LijstEdit

Zie ook: Lijst van NPCs per Locatie

Tibia Edit

NPCs met de locatie Tibia hebben geen vaste locatie, ze kunnen op verschillende plekken in Tibia aanwezig zijn.

Ned Nobel Tibia Rashid Tibia
Santa Claus Tibia

Free Account Steden Edit

Irea Ab'Dendriel Cornelia Carlin
Sigurd Kazordoon Elane Thais
Alwin Venore

Free Account Dorpen Edit

Cipfried Rookgaard Bestand:Lorbas.gif Dark Cathedral
Bestand:Uzon.gif Femor Hills Dermot Fibula
Aneus Fields of Glory Bestand:Svenson.gif Folda
Bestand:Tokel.gif Greenshore Costello Isle of the Kings
Hagor Jakundaf Desert Bestand:Markwin.gif Mintwallin
Bestand:Skjaar.gif Mount Sternum Graubart Northport
H.L. Outlaw Camp Bestand:Oldrak.gif Plains of Havoc
Bestand:Scott.gif Senja Bestand:The Orc King.gif Ulderek's Rock
Bestand:Ruprecht.gif Vega Raffael Island of Destiny
Bestand:A Lost Soul.gif Ghostlands


Premium Account Steden Edit

Ishebad Ankrahmun Razan Darashia
Bestand:Zoltan.gif Edron Jefrey Liberty Bay
Bestand:Myra.gif Port Hope Bestand:Sven.gif Svargrond

Premium Account Dorpen Edit

Bestand:Pemaret.gif Cormaya Bestand:Penny.gif GM Island
Bestand:Sinatuki.gif Grimlund Atrad Goroma
Bestand:Nor.gif Krimhorn Erayo Laguna Islands
Ariella Meriana Bestand:Sebastian.gif Nargor
Bestand:Nilsor.gif Nibelor Jason Treasure Island
Buddel Tyrsung
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.