Wikia


Muhad NPC Muhad
Locatie: Nomad Cave
Beroep: Leader of the Nomad tribe
Notities: Hij is niet zo gemeen als de normale nomads, hij valt je niet aan. Zijn volledige naam is Muhad ib Lisan al-Gaib.

Click Here to Show/Hide Spoiler Information

Spoiler warning: Quest and/or game spoiling details follow.

Onderveel van de Tibia Tales Quest.

Spoiler ends here.

Items die hij/zij ruilt:Geen.

Zie ook lijst van NPCs

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.