Wikia


Lubo NPC Lubo
Locatie: Ten noord-oosten van Thais, hier.
Beroep: Equipment Shopkeeper
Notities: Lubo beweert kaarten te verkopen, maar heeft zijn laatste 5 minuten geleden verkocht.
Items die hij/zij ruilt: Koopt:
Niets.
Verkoopt:
Backpack - 25 gp
Crowbar - 260 gp
Fishing Rod - 175 gp
Red Apple - 3 gp
Rope (nl: touw) - 60 gp
Torch - 3 gp
Waterskin of Water - 10 gp
Worm - 1 gp

Zie ook lijst van NPCs

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.