Wikia


Kawill NPC Kawill
Locatie: Ten zuiden van de tempel van Kazordoon.
Beroep: Blesser
Notities: Zijn volledige naam is Kawill Marbleeye, zoon van de aarde, van de Molten Rock.

Click Here to Show/Hide Spoiler Information

Spoiler warning: Quest and/or game spoiling details follow.

Hij geeft je het eerste deel van de The Spark of the Phoenix blessing; het tweede deel krijg je van Pydar.

Spoiler ends here.

Items die hij/zij ruilt:Geen.

Zie ook lijst van NPCs

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.