Wikia


Imalas NPC Imalas
Locatie: Carlin, ten zuiden van het depot, hier.
Beroep: Food Shopkeeper
Notities:
Items die hij/zij ruilt: Koopt:
Niets.
Verkoopt:
Fruit:
Banana - 2 gp
Carrot - 2 gp
Cherry - 1 gp
Grapes - 3 gp
Melon - 8 gp
Brood:
Brown Bread - 3 gp
Cookie - 2 gp
Roll - 2 gp
Melkproducten:
Cheese - 5 gp
Egg - 2 gp
Coloured Egg (Blue) - 2 gp (alleen tijdens Pasen)
Coloured Egg (Green) - 2 gp (alleen tijdens Pasen)
Coloured Egg (Purple) - 2 gp (alleen tijdens Pasen)
Coloured Egg (Red) - 2 gp (alleen tijdens Pasen)
Coloured Egg (Yellow) - 2 gp (alleen tijdens Pasen)

Zie ook lijst van NPCs

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.