Wikia


Humgolf NPC Humgolf
Locatie: Kazordoon
Beroep: Rotworm Trainer
Notities: Humgolf verzorgt de Rotworms die de tunnels graven.
Items die hij/zij ruilt: Koopt:
Fresh Dead Rat - 2 gp
Ham - 4 gp
Meat (nl: vlees) - 2 gp
Verkoopt:
Niets.

Zie ook lijst van NPCs

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.