Wikia


Henricus NPC Henricus
Locatie: Thais, het gebouw ten westen van de zuidelijke poort, eerste verdieping omlaag.
Beroep: Lord Inquisitioner
Notities:

Click Here to Show/Hide Spoiler Information

Spoiler warning: Quest and/or game spoiling details follow.

De Inquisition Quest begint bij hem.

Spoiler ends here.

Items die hij/zij ruilt:Geen.

Zie ook lijst van NPCs

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.