Wikia


Erayo NPC Erayo
Locatie: Noord-oosten van de Laguna Islands in een kleine hut.
Beroep: Assassin
Notities:

Click Here to Show/Hide Spoiler Information

Spoiler warning: Quest and/or game spoiling details follow.

Onderdeel van de Assassin Outfit Quest. Je kunt zijn huis alleen binnen wanneer je Invisible bent.

Spoiler ends here.

Items die hij/zij ruilt:Geen.

Zie ook lijst van NPCs

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.