Wikia


Eirik NPC Eirik
Locatie: Svargrond, ten oosten van het taveerne.
Beroep: Guard
Notities: Eirik is een barbaar die de stad beschermt tegen gevaren van buitenaf. Hij kan je ook vertellen waar je verschillende winkels vindt.
Items die hij/zij ruilt:Geen.

Zie ook lijst van NPCs

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.