Wikia


Ebenizer NPC Ebenizer
Locatie: Boven het Edron Depot, hier.
Beroep: Banker
Notities: Ebenizer is de bankier van Edron. Hij wisselt Gold Coins, Platinum Coins en Crystal Coins.
Items die hij/zij ruilt:Geen.

Zie ook lijst van NPCs

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.