Wikia


Caramellia NPC Caramellia
Locatie: Femor Hills Tower.
Beroep: Onbekend
Notities: Ze is de rouwende om de dood van haar liefde, Winfred.

Click Here to Show/Hide Spoiler Information

Spoiler warning: Quest and/or game spoiling details follow.

Onderdeel van de Kissing a Pig Quest.

Spoiler ends here.

Items die hij/zij ruilt:Geen.

Zie ook lijst van NPCs

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.