Wikia


Boozer NPC Boozer
Locatie: In Venore 2 floors above the central depot.
Beroep: Food Shopkeeper
Notities: Boozer is de baas van het Hard Rock Racing Track.
Items die hij/zij ruilt: Koopt:
Niets.
Verkoopt:
Voedsel:
Bread - 4 gp
Cheese - 6 gp
Cookie - 5 gp
Ham - 8 gp
Ice Cream Cone - 10 gp
Meat (nl: vlees) - 5 gp
Drank:
Mug of Beer - 2 gp
Mug of Lemonade - 2 gp
Mug of Water - 1 gp
Mug of Wine - 3 gp

Zie ook lijst van NPCs

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.