Wikia


Bestand:Angelina.gif NPC Angelina
Locatie: Dark Cathedral
Beroep: Prisoner
Notities: Ze kan je uit haar cel teleporteren. Ze is bezig om zichzelf uit de Dark Cathedral te teleporteren.

Click Here to Show/Hide Spoiler Information

Spoiler warning: Quest and/or game spoiling details follow.

Onderdeel van de Mage Outfit Quest (mannelijke wand).

Spoiler ends here.

Items die hij/zij ruilt:Geen.

Zie ook lijst van NPCs

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.