Wikia


Alia NPC Alia
Locatie: Carlin Temple (hier)
Beroep: Healer
Notities: Alia woont in de tempel van Carlin, waar ze avonturiers ondersteunt door het geven van kleine helingen. Wanneer je vergiftigd bent, of in brand staat, of vol zit met energie kan zij dit weghalen.
Items die hij/zij ruilt:Geen.

Zie ook lijst van NPCs

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.