FANDOM


Pes:13oz

Atributs: Comestible, acumulable.

Comra'n a:

Ven-ho a:

Botí de: Troll

Notes: En deixen moltes criatures en tot Tibia. És un dels menjars més comuns. Pots menjar-ne 6 de cop, i cadascuna proporciona 180 segons de regeneració de manà i salut.